40 tezí pro váš osobní rozvoj a produktivitu

written by Ruben Benjamin Lang

inspired by Horst-Dieter Wenkel and Jiří Valenta

0. Talent se vždycky prosadí
Takže si přestaňte lámat hlavu tím, že jste nechodili na dobrou školu, nemáte známosti, jste příliš staří..a vrhněte se do práce. Protože talent se prosazuje jen a pouze tvrdou prací.

1. Dobrý kůň má 100 chyb, špatný jen jednu
Je o tom, že nikdo není dokonalý a nedostatky jsou něco, co existuje, je třeba si jich být vědomý a je potřeba s nimi bojovat. Všichni je máme, můžou být v našich genech, můžou být nabyté výchovou, společností kolem, způsoby našeho jednání. Poznáme je tak, že nám brání dosahovat výsledků, kterých dosáhnout chceme.

2. Chtít a vědět jak
Pokud chcete čehokoli dosáhnout, pak vám stačí pouze tyto dvě věci. První vychází z vás, ta druhá k vám přichází z okolního světa. Chtít neznamená chtěl bych. Chtít znamená celým srdcem. Chtít znamená toužit. Bez výjimek, bez kompromisů.

3. Máš veškerý čas světa
Jak moc je důležité, zda toho, čeho chcete dosáhnout, dosáhnete za týden, nebo za 10 let? Právě neuvědomění si toho, že máte veškerý čas světa je důvodem mnoha životních krachů. Jsou to často lidé, kterým šlo všechno zdánlivě snadno např. díky jejich talentu. Avšak jen do doby než narazili na svůj přirozený limit. Takoví lidé nejsou zvyklí čekat. Nejsou zvyklí se vracet, jen přímo jít. Proč by to nemělo fungovat co doteď fungovalo? A pak okolo sebe vidí ostatní, jak kolem nich procházejí. Ti jdou za jejich cílem a jsou už daleko před nimi.

4. Studium je těžká práce
Studium je cesta za mistrovstvím. Nic míň. V očích středoevropana (a vlastně asi 99% obyvatel tzv. vyspělého světa) je studium jen nějaká nezajímavá povinnost před zaměstnáním. Leháro, na které pak, v době pracovní, už budeme jen vzpomínat.

5. Vyřaďte ze svého slovníku slovo “ale”
Jestli vám z těchto tezí má jedna dát v okamžiku maximum, tak je to tato.

6. Je krásný, že má stůl nádhernou řezbu a intarzii, ale dokud má jen tři nohy, polívka se ti rozlije.
V “zápalu boje” nikdy nesmíte zapomenout na to, co je vlastně prvotně důležité. Co je gró toho, co děláte. Co je podstatou vašeho snažení. A to musí být pevné v základech, perfektně funkční.

7. Zapisujte si po hodině alespoň hodinu její náplň
((vysvětlení: Hodina je proces, kdy žák hraje svému učiteli co se od minulé hodiny naučil. Učitel pak žákovi říká co by měl udělat pro to, aby to bylo do další hodiny zase lepší)). Důležité je to po hodině. Pokud se žádné výuky hry na hudební nastroj neúčastníte, pak pro vás platí: Zapisujte si po přednášce, školení, kapitole v knize apod. alespoň hodinu její náplň.

8. Nejsi náhodou o tři levely napřed před svojí reálnou úrovní?
Uvědomění si a uznání stavu ve kterém jsme je ten nejlepší start pro další rozvoj. Pokud si před začátkem čehokoli svůj skutečný stav nezhodnotíme, nikdy to nedopadne dobře. Pokud se vidíme (jakože se často vidíme) příliš optimisticky, v lepší formě, s lepšími znalostmi, na vyšší úrovni než skutečně jsme, v lepším případě přeskočíme důležité kroky, které nám dříve či později (a čím později tím hůře) budou chybět.

9. Není tvůj nástroj lepší než ty?
Mnoho lidí má v začátcích velkou starost o kvalitu své výbavy pro to, co chtějí dělat. Začínající fotografové potřebují nejnovější model fotoaparátu, začínající sportovci potřebují nejnovější model vybavení právě toho jejich sportu, grafici potřebují nejnovějšího Mac a samozřejmě softwarovou výbavu, kterou mají ta nejlepší grafická studia.

10. 2 týdny na etudu jsou hodně, čtyři roky na studium málo
((etuda – technické cvičení které se věnuje jednomu konkrtétnímu problému)) Studium má cíl a k tomu je třeba se neustále přibližovat. Je snadné se “zaseknout” na nějakém dílčím problému. A začít se v něm babrat. To však ničemu nepomůže. Je třeba udělat maximum pro zvládnutí obtíží a jít dál. Požádat o pomoc, vyřešit, a jít dál. Tři dny nespat, makat, a jít dál.

12. Necvič, co ti jde!
Nezabývejte se tím, s čím nemáte problém, tím jen ztrácíte čas. Pokud nám něco jde, rádi si to užíváme. Jenže my nemáme čas cizelovat něco, co nám jde. Ono to vlastně ani nemá smysl. Protože co nám jde nemusíme zlepšovat.

13. Cvič co ti nejde. A udělej si z toho ctnost.
Samozřejmě, že bychom se měli primárně zabývat tím, co nám nejde. Jenže to je těžké a tak se rádi zabýváme něčím, co nám přirozeně jde. To je relativně snadné a navíc vlastně i zábavné. V takovém případě se však vůbec neposouváme k našemu cíli. Abychom se mu přibližovali, je třeba překonávat překážky a věnovat svou energii tomu, co nám dělá problém. A tím, že překážku překonáme a problém odstraníme, jsme našemu cíli zas o něco blíže.

14. Sám sebe kontrolovat. Pořád
Nikdo, kromě vás s vámi není 24 hodin denně. A nikdo s vámi není vždy, když trénujete, učíte se, pracujete. Pokud se chcete někam posunout, musíte věci dělat správně a to často znamená dělat je jinak, než jste je doposud dělali, či jak jste si mysleli, že se mají dělat. (+ Zrcadlo, zrcadlo, pověz kdo je na světě nejkrásnější?!)

15. Starý nebo nový Ruben?
Pokud se ještě neznáme, moje jméno je Ruben. A tuto tezi si upravte podle vašeho jména. Když chcete něco změnit, musíte změnit sebe a stát se de fakto novým člověkem. Vaše staré já se za jistých okolností chová nějak. Je to ale dobré pro vaše nové já?

16. Zkoušet extrémy
Tato teze se je velmi úzce spjatá se změnou. Pokud chceme něco změnit, je dobré to změnit opravdu velmi výrazně až extrémně nějakým směrem. Pak totiž můžeme hledat míru. Možná byla změna už moc, tak ubereme.

17. Lepší je dobrý.
Naučte se rychle rozhodovat mezi dvěma možnostmi. A tu lepší berte. Nemusíte se pokaždé zlepšit o míle. Posun o krok je dobrý.

18. Žádný perfekcionizmus.
V tomto smyslu je to myšleno jako nebazírování na perfeknosti ve stádiu studia. Pokud řešíte nějaký problém, není třeba jej cizelovat do perfektní dokonalosti. Ta může přijít časem. Ani k tomu není důvod. Snahou o perfektnost se můžeme snadno dostat do bludného kruhu. Ať už to s touhou po dokonalosti myslíme jakkoli dobře, je to obvykle velmi dobře dlážděná cesta do pekel.

19. Nebojte se udělat chybu.
Strach znamená přílišnou opatrnost a ta nikdy nepřináší zlepšení. Naopak, přílišná opatrnost znamená stagnaci, ustrnutí na mrtvém bodě. Také proto, že pokud něco neuděláte, nikdy nepřijdete na to, že to byla chyba. Chybu určuje až její vyhodnocení.

20. Když změníte jedno, ostatní se nesmí rozsypat
Pokud něco měníte, soustředíte se na to – což je v naprostém pořádku. Dávejte však velký pozor, aby se vám nezačalo sypat všechno to, co bylo dosud v pořádku. K tomu všemu, co děláte správně prostě jen přidáte to, co potřebujete. Pomůže vám k tomu teze č. 14.

21. Uč se od těch nejlepších, a nemusí to být hned u Paradžika
(studoval jsem hru na kontrabas, kde je B. Paradžik jeden z top hráčů. Pokud vám klasická hudba moc neříká a vyznáte se ve fotbale, pak si místo jména Paradžik dosaďte Messi, pokud jste víc přes IT, pak si dosaďtě Steve Jobs, pokud jste přes marketing, pak je pro vás pravé jméno Ogilvy). Stejně jako je důležité si uvědomit, na jaké jste úrovni (viz. teze č. 8), je také důležité si uvědomit, kdo vám může pomoct se dostat na další level.

22. Musíš pro mě mít nabídku
Tuto větu mi můj bývalý profesor na Výmarské akademii říkal často. Idea této teze se vám bude hodit zejména při jednáních. Znamená proaktivitu, znamená přijít s víc, než se od vás čeká.

23. První se ptej sám sebe
Ať máte jako svého učitele, konzultanta či kouče kohokoli, tím prvním, koho se vždy musíte ptát jste vy sami. Ať řešíte jakýkoli probém, buďte to vy, kdo se jej bude snažit vyřešit. Na odpověď možná nepřijdete, ale takovýto přístup znamená aktivitu. Znamená možnost, že na odpověď přijdete.

24. Neotáčej se
Jít stále dál, zkoušet, chybovat, učit se, konzultovat, makat. A pak, za půl roku se otočit a zhodnotit.

25. Studovat (pracovat) do košatého stromu a prořezávat
Kreativní práce (např. podnikání) má jednu vlastnost. Vy nevíte, co bude a nebude fungovat. Proto je potřeba makat na vícero frontách, tvořit košatý strom, a ten pak prořezávat. Myšlenka, že se jednoho rána probudíte a řeknete si: teď budu 5 let makat jen a přesně tímto směrem a ono to pak bude fungovat je sice teoreticky krásná, ale v praxi nefunkční.

26. Jak za 15 minut udělat stejné množství práce jako za 4 hodiny
Asi 2 měsíce po tom, co jsem začal svoje studium na Výmarské akademii Franze Liszta se mě na hodině můj profesor ptal, kolik hodin denně cvičím. Odpověděl jsem, že 4-6 hodin denně. A on nato – “dobře a já po tobě teď chci, abys do příští hodiny necvičil víc než hodinu denně”. Na začátku další hodiny hned začal otázkou kolik hodin denně jsem cvičil. Řekl jsem že asi 3. S mojí odpovědí vůbec spokojenej nebyl a na konci hodiny zopakoval svůj požadavek odminula.

27. Má to smysl?
Je otázka, kterou byste si měli klást vždy v těch 5 minutách z minulé teze. Je to otázka, kterou byste se měli ptát vždy, když se otočíte (viz. teze č. 24) a svým způsobem by ve vás měla být přítomná neustále.

28. Snaha nezní
Je mnoho těch, kdo se snaží v oborech, pro které nebyli stvořeni. Často nepřicházejí výsledky a pokud snad ano, pak za moc nestojí, tím spíše v poměru k vydané energii. Snaží se a ono nic. Tato teze je v mnohém pro rodiče, kteří své dítko nutí k činnostem, pro které prostě nemají vlohy. A navíc od nich očekávají výsledky, které prostě nemohou přijít.

29. Odpočinek dělá mistry
Tato teze není nijakou propagací flákání se či nic nedělání, protože odpočinek ze své podstaty přichází až po práci. Je mnoho těch, co se snaží pracovat 25 hodin denně 8 dní v týdnu. Je ovšem otázkou, zdali to má smysl.

30. Nepřeskakovat levely
Škola má jednu úžasnou výhodu oproti samostudiu (krom jiného) v tom, že má dobře vytvořenou strukturu toho, co se kdy má člověk učit tak, aby to bylo maximálně efektivní. Pokud se cokoli učíte sami, strukturu vlastního postupu si též musíte určovat sami. A právě tady se často můžete dostat na šikmou plochu v tom, že prostě přeskočíte něco, co je důležité. Dříve či později vám to bude chybět.

31. Když jsi na úrovni 22. lekce, neuč se desátou
Pokud byla minulá teze věnovaná tomu, abyste ve svém postupu nepřeskakovaly důležité kroky, tato je věnovaná svým způsobem opačnému, ovšem neméně častému problému. Pokud máte cíl, je třeba k němu jít (i když je někdy třeba jít oklikou), není možné ustrnout na mrtvém bodě. A je nesmyslné se vracet o několik levelů zpět.

32. Naučit se rozeznávat – a opouštět – slepé uličky
Tato teze vyžaduje zkušenost. Je to upřímná odpověď na otázku “má to smysl?” v době, kdy se otočíte. Pomoci též může článek Jak komunikovat s intuicí. Pokud má mít něco cíl, pak není možné se k němu dostat slepou uličkou. A tu je třeba identifikovat a opustit. Čím dříve tím lépe.

33. Na pódium se jde s tím, co umíš teď, ne s tím, co budeš umět za rok
Každý by chtěl při své prezentaci na veřejnosti zapůsobit co nejlépe. Není však třeba se ještě trápit s tím, že náš výkon nebude perfektní. Ano, napříště to bude lepší a pak ještě lepší. Samozřejmě podkud na svém vystupování budete pracovat. Je důležité podat maximální možný výkon, kterého jsme v čase schopni. A netrápit se tím, že za měsíc by to mohlo být lepší. Mohlo, a taky nemuselo.

34. Chytit se drápkem
Téměř každý den se vám naskytne nová příležitost. Není třeba každou chytit za pačesy, to jen v případě těch, u kterých máte dojem, že už se nemusí opakovat. Je však důležité dávat o sobě vědět, budovat si jméno. A když máte byť i jen malou možnost pro někoho něco udělat, vyžijte ji.

35. Kšeft je svatá věc
(Kšeft – v hudební hantýrce hraní za peníze) Tato teze je spíše pro začínající studenty života. Kdykoli máte možnost si svou prací vydělat peníze, berte to. Zrušte kvůli tomu návštěvu babičky, zrušte vše ostatní.

36. Být platný hráč
Ego je mocné a všichni jsme individuality. Co však dělá lidskou společnost tak úspěšnou je, že jsme jako druh schopni se sebou komunikovat a v téměř neomezených měřítcích pracovat směrem ke společnému cíli.

37. Dospělý znamená být zodpovědný sám za sebe
Žádné ale, žádné výmluvy, žádné hledání viníků v okolním světě. Dneska (jako každý den) jste na startovní čáře. Nikoho nezajímá, že jste nechodili na super školu. Chybí vám vzdělání? Tak si ho doplňte (a mrkněte na tezi č. 3). Něco neumíte? Tak se to naučte (možností na internetu máte nepřeberně). Jste to vy, kdo se musí rozhodnout. Kdokoli vám může poradit (a někteří si za svojí radu můžou nechat slušně zaplatit), jakákoli vysoká částka však nemusí znamenat neomylné rady. Rady kohokoli vás také můžou slušně udržovat v bludném kruhu slepých uliček. V lepším případě. V tom horším vám můžou být osudné. Buďte si jisti sami sebou, učte se, rozšiřujte si své obzory, nechte si poradit, ale rozhodněte se sami. Ptejte se sami sebe, naslouchejte svému vnitřnímu hlasu a zodpovídejte si upřímně otázku “Má to smysl?” Být dospělý, znamená být zodpovědný sám za sebe.

38. O tom co je tam dobře se bavit nebudeme
Tato teze pravděpodobně odporuje modernímu diskurzu. Přesto jí sem musím dát. Možná právě proto. Nemá smysl zabývat se přílišně věcmi, které jsou v pořádku a ty chválit. Důležité je zabývat se věcmi, které v pořádku nejsou a ty řešit. To v žádném případě neznamená shazovat a také to neznamená chtít po žákovi/studentovi něco, čeho není schopen.

39. Pro vedoucí, učitele, kouče apod. – Zadat vždy trochu víc než je student schopen do příště udělat
(za slovo student si klidně můžete dosadit žák či podřízený) Pohybovat se na tomto ledě znamená mít perfektní přehled a odhad toho, na jaké konkrétní úrovni a jakými schopnosti váš student disponuje.

40. Pro vedoucí, učitele, kouče apod. – Jak jsi tomu rozuměl?
Když jsem studoval na akademii ve Výmaru, často, když můj profesor skončil s výkladem, zeptal se mě: “jak jsi tomu rozumněl?” Nezeptal se pouze: “rozumněl si mi?” nechtěl slyšet ano/ne, kdy by mohl dostat odpověď ano, i když pravdou by bylo ne. Chtěl, abych mu svými slovy zopakoval to, co mi říkal.

41. Odstraňit tu chybu, která nejvíce zpomaluje (omezuje)
Každá činnost, které se věnujeme a kterou chceme zdokonalit je ve skutečnosti složitý komplex různých jednotlivostí. A naším cílem je všechny tyto jednotlivosti dotáhnout k dokonalosti. Každý den si musíme zvolit to, čím se budeme zabývat a co budeme zlepšovat. A mělo by to být právě to, co je od té dokonalosti vzdáleno nejvíce. Nejslabší článek řetězu, největší koule na noze. Pokud máte učitele, kouče či trenéra, je to právě on, kdo by měl tyto věci nejlépe identifikovat a také ukázat jak dál. Pokud nikoho takového nemáte, identifikace toho, na čem je právě potřeba nejvíce makat je na vás. A obvykle je to to, co se nám nechce. Protože to co nám jde, jde samo a není na tom (alespoň prozatím, dokud se to nestane právě předmětem tohoto bodu) třeba pracovat. I když by nás to bavilo.

42. Jak to bylo špatně a jak to je správně
Když se zlepšujeme a věci opravujeme, dostáváme se od stavu, kdy jsme něco dělali špatně do stavu, kdy to děláme lépe (ještě ne nutně perfektně). Poté co víme co a jak zlepšít, je dobré si vědomně opět vyzkoušet dělat danou věc postaru – špatně – a uvědomit si rozdíl. Nejen, že poté budeme dělat věci vědomně, ale lépe si všimneme, když zklozneme k tomu, dělat věci zase postaru – špatně.

(43)Zrcadlo zrcadlo pověz kdo je na světě nejkrásnější. (44)Postřeh pilota tryskovýho letadla.